יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל חזון ביה"ס בעין העדשה תקנון בית ספר חדר מורים יצירת קשר
n14

צפייה חופשית לילדי החמ"ד

08:00-09:00: תפילה + שיעור ראשון09:00-09:45: שיעור שני09:45-09:55: אוכל09:55-10:15: הפסקה10:15-11:00: שיעור שלישי11:00-11:45: שיעור רביעי11:45-12:00: הפסקה12:00-12:45: שיעור חמישי12:45-13:30: שיעור שישי13:30-13:45: הפסקה - זמן לארוחת צהריים13:45-14:30: שיעור שביעי14:30-15:15: שיעור שמיני שיהיו לנו הרבה ימים טובים!